تعرفه خدمات دندانپزشکی اطفال سال ۹۹

تعرفه هزینه های خدمات دندانپزشکی برای اطفال در سال ۹۹

هزینه فلوراید تراپی کودکان

 

فلورایدتراپی چیست؟

تعرفه خدمات دندانپزشکی اطفال: فلورایدتراپی یکی از روش‌های مناسب جهت پیشگیری و کاهش پوسیدگی در دندان کودکان است. یون فلوراید به مینای دندان نفوذ کرده و آن را در برابر اسیدهای موجود در غذا، مواد قندی و باکتری های دهان مقاوم میکند که نتیجه آن پیشگیری از پوسیدگی دندان، کم کردن حساسیت دندان، متوقف کردن پوسیدگی در مراحل اولیه بدون نیاز به پر کردن دندان و حفاظت از سطح ریشه دندان میباشد.

هزینه فلورایدتراپی دو فک سال ۹۹: ۱۲۶/۰۰۰ تومان است.

 

هزینه فیشورسیلانت دندان

 

فیشورسیلانت چیست؟

فیشورسیلانت یک عمل پیشگیرانه محسوب می گردد و برای پیشگیری از ایجاد پوسیدگی های سطح جونده دندان‌ها بیشتر در دوران کودکی و نوجوانی مورد استفاده قرار می گیرد. فیشور به معنی شیار و سیلانت به معنی پوشاندن است. بنابراین فیشور سیلانت  یعنی: پوشاندن شیارهای دندان.

هزینه فیشورسیلانت هر واحد دندان سال ۹۹: ۱۳۳/۰۰۰ تومان است.

 

هزینه کشیدن دندان شیری قدامی و خلفی

در مواقعی که پوسیدگی دندان شیری زیاد باشد، باید کشیده شود تا به دندانهای دیگر کودک آسیب نرساند.

هزینه کشیدن یک واحد دندان شیری قدامی سال ۹۹: ۶۸/۰۰۰ تومان است.

هزینه کشیدن یک واحد دندان شیری خلفی سال ۹۹: ۷۸/۰۰۰ تومان است.

 

هزینه پالپوتومی کودکان

 

پالپوتومی چیست؟

دندان از چند بخش تشکیل شده. بیرونی ترین بخش دندان مینای دندان نام دارد که سخت است. بخش داخلی تر، عاج دندان نام دارد. و به درونی ترین بخش دندان که نرم نیز هست پالپ گفته می شود که شامل عروق خونی و اعصاب دندان می باشد.

در شرایطی که پوسیدگی دندان عمیق باشد، ممکن است بخشی از پالپ در اثر تماس با باکتری ها عفونی شود. در این شرایط دندانپزشک با حذف پالپ از تاج دندان و پر کردن دندان، پالپ موجود در ریشه دندان را سالم نگه میدارد.

هزینه پالپوتومی کودکان سال ۹۹: ۱۵۴/۰۰۰ تومان است.

 

جهت تهیه بیمه دندانپزشکی با مشاورین مهراز کارت همراه شوید

هنوز نظری ثبت نشده.