همکاری با مهرازکارت, ویژه بیمه گزاران و پزشکان

همکاری با مهرازکارت

ویژه بیمه گزاران، و پزشکان

پزشک محترم، در صورتیکه توانایی ارائه خدمات در زمینه دندانپزشکی، پوست مو زیبایی، مشاوره و روانشناسی، و خدمات زنان را دارید، فرم مربوط به همکاری را تکمیل نمائید در اسرع وقت با شما تماس می گیریم.

بیمه گزار محترم، در صورتیکه می خواهید در کنار خدمات خود، خدمات مهراز کارت را نیز به مشترکین خود ارائه کنید، فرم مربوط به همکاری را تکمیل نمائید در اسرع وقت با شما تماس می گیریم.