نمونه کارهای ونیر کامپوزیت

نمونه کار ونیر کامپوزیت

تصاویر زیر، چند نمونه کار انجام طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، در مراکز منتخب دندانپزشکی می باشد.

اطلاعات بیشتر تماس با شماره تلفن: ۰۲۱۶۶۵۷۰۹۵۰

نمونه کار ونیر کامپوزیت

نمونه کار ونیر کامپوزیت

نمونه کار ونیر کامپوزیت

نمونه کار ونیر کامپوزیت

نمونه کار ونیر کامپوزیت

نمونه کار ونیر کامپوزیت

نمونه کار ونیر کامپوزیت

نمونه کار ونیر کامپوزیت

ونیرکامپوزیت با بیمه دندانپزشکی سال ۹۷ , ونیر کامپوزیت با کارت تخفیف دندانپزشکی سال ۹۷

هزینه هر واحد ونیر کامپوزیت ... با مهراز کارت ۱۹۷۰۰۰ تومان

نظرات بسته شده اند.