ضرر سیگار الکترونیک

سیگار الکلترونیک که این روزها به عنوان یک جایگزین بی ضرر برای سیگار مرسوم معرفی شده است. این سیگار که با باتری کار می کند، شامل یک بخش گرم کننده و یک کارتریج حاوی یک مایع می باشد. که با پک زدن به آن بخش گرم کننده موجب بخار شدن مایع می شود و در  نهایت بخار استنشاق می شود. درست است که مایع موجود در سیگار الکترونیک تنباکو نیست ولی بخش مضر سیگار مرسوم یعنی نیکوتین را داراست. وقتی بحث سلامتی عمومی به میان می آید، تحقیقات اخیر نشان داده است که بخار سیگار الکترونیکی به اندازه دود سیگار یا دخانیات مضر است. که در برخی موارد می تواند منجر به بیماری های لثه یا سرطان دهان یا از دست دادن دندانها شود.

ضرر سیگار الکترونیک

ضرر سیگار الکترونیک

 

هنوز نظری ثبت نشده.