روش صحیح مسواک زدن

  • برای مسواک زدن حداقل ۲ دقیقه  وقت باید صرف شود.
  • طی مسواک زدن استفاده از حرکات افقی، خشن و پر دامنه ممنوع است. توجه داشته باشید  که مسواک زدن باید آرام و با دامنه های کوتاه حرکتی باشد.
  • به قسمتهایی از دندانها که سخت تر قابل دسترسی هستند به ویژه به شیار لثه ، پشت آخرین دندانها ، اطراف پر کردگی ها و روکشها  توجه کنید.

تصویر ۱و ۲:

ابتدا سطوح خارجی دندانهای بالا و سپس  پایین را مسواک بزنید.
بدین صورت که مسواک را با زاویه ۴۵ درجه بر روی خط لثه قرار داده و با دور کردن از خط لثه بر روی دندان کشیده و یا به صورت پیچشی حرکت دهید.

تصویر ۳:

بعد از آن سطوح داخلی دندان های بالا و سپس پایین را به همان شيوه با زاویه ۴۵ درجه مسواک بزنید.

تصویر ۴:

از نوک مسواک برای تمیز کردن پشت دندانها استفاده کنید.

تصویر ۵:

با حرکت رفت و برگشت روی سطح جونده دندانها، شیارهای موجود بر روی دندان را تمیز کنید.

در انتها سطح زبان را از عقب به سمت جلو مسواک بزنید.

 

روش صحیح مسواک زدن

روش صحیح مسواک زدن

نظرات بسته شده اند.