آیا مهراز کارت، کارت خانواده دارد؟

مهراز کارت فقط برای یک نفر قابل استفادست یا چندنفر؟ کارت خانواده هم دارید؟

سلام. خیر. هر مهراز کارت ویژه استفاده یک نفر هست که مشخصات شناسنامه ای فرد بر روی کارت درج می شود. و هنگام مراجعه به مطب، با کارت ملی وی تطبیق داده می شود.

 

نظرات بسته شده اند.