آیا مهراز کارت آزمایشگاه دارد؟

آزمایشگاه های طرف قرار داد با مهراز کارت کدامند؟

سلام. زمینه خدمات مهراز کارت: دندانپزشکی، پوست مو زیبایی، مشاوره  روانشناسی، و خدمات زنان است.

آزمایشگاه جزء خدمات مهرازکارت نیست.

 

نظرات بسته شده اند.