بیمه دندانپزشکی برای اتباع

آیا بیمه مهراز برای اتباع هم تعلق میگیرد؟

سلام. بله هیچ مشکلی وجود نداره.

نظرات بسته شده اند.