خدمات مهرازکارت در شهرستانها

ایا شما در دیگر شهرها هم نمایندگی دارید؟
و هزینه دریافت سالانه کارت عضویت چنده؟

هزینه عضویت جدید در سال ۹۸ با یکسال اعتبار، ۱۷۸۰۰۰ تومان است.

در حال حاضر خدمات در استان تهران و استان البرز ارائه می شود.

نظرات بسته شده اند.