زیبایی

پلک چشمهای م افتاده است و میخواهم عمل کنم چون مشکل دید پیدا کرده ام

با سلام
در حال حاضر جراحی پلک با مهراز کارت انجام نمیشود متاسفانه

نظرات بسته شده اند.