سقف تعهد مهرازکارت

سلام سقف تعهد سالانه مهرازکارت برای خدمات دندان چقدر میباشد؟

سلام وقت بخیر.استفاده از خدمات مهراز کارت هیچ سقفی ندارد و هر مشترک می تواند در صورت نیاز همه ی خدمات درمانی خود را بدون توجه به سقف استفاده انجام دهد.

نظرات بسته شده اند.