عضویت گروهی مهراز کارت

سلام. عضویت گروهی ندارید؟ خانوادگی؟

سلام. اگر منظورتون این هست که اعضای خانواده از یک مهرازکارت استفاده کنند، خیر چنین امکانی وجود ندارد. هر کارت مهراز برای یک نفر صادر می شود و مشخصات شناسنامه ای وی در کارت درج می شود. و هنگام مراجعه به مطب، منشی مطب مهرازکارت را با کارت ملی مراجعه کننده چک می کند.

عضویت گروهی، ویژه سازمانها و ارگانها وجود دارد، که مبلغ عضویت شامل درصدی تخفیف خواهد شد که طی مذاکرات طرفین توافق خواهد شد.

نظرات بسته شده اند.