هزینه عصب کشی با مهرازکارت

هزینه عصب کشی چقدر است؟

سلام. در سال ۹۸، هزینه عصب کشی هر کانال ۱۰۴۰۰۰ تومان است و هزینه عصب کشی دندان شماره ۷ هر کانال ۱۱۷۰۰۰ تومان.

نظرات بسته شده اند.