هزینه عصب کشی، پرکردن، و کشیدن دندان عقل

سلام هزینه عصب کشی و پرکردن دندان و کشیدن دندان عقل چقد هستش؟

سلام. هزینه عصب کشی و پر کردن دندان عقل (۴ کاناله هست) ۵۵۰ هزار تومان است.

قبل از کشیدن دندان عقل هم، از طریق عکس دندان دندانپزشک تشخیص میده که دندان عقل شما، معمولی است یا نیمه نهفته یا نهفته.

هزینه کشیدن دندان عقل معمولی:  ۹۰/۰۰۰ تومان

هزینه کشیدن دندان عقل نیمه نهفته:   ۳۲۷/۰۰۰ تومان

هزینه کشیدن دندان عقل نهفته:   ۴۳۷/۰۰۰ تومان

نظرات بسته شده اند.