هزینه مهرازکارت سال ۹۸

نرخ سال ۹۸؟

هزینه عضویت جدید در سال ۹۸، ۱۷۸/۰۰۰ تومان برای یکسال و هزینه تمدید عضویت در سال ۹۸، ۶۰/۰۰۰ تومان است.

تعرفه های درمانی داخل سایت، بروز شده و تعرفه سال ۹۸ می باشد.

 

نظرات بسته شده اند.