هزینه کارت

هزینه دریافت کارت چه مبلغی می باشد؟

با سلام. هزینه عضویت جدید برای هر نفر، برای یکسال، ۱۳۵۰۰۰ تومان است. و هزینه تمدید کارت ۴۵۰۰۰ تومان.

نظرات بسته شده اند.