کانال دندان چیست

کانال دندان چیه؟ مگه هر دندان چند کاناله؟

سلام. منظور از کانال دندان، ریشه دندان است که هر دندان میتواند ۱ تا ۴ کانال داشته باشد. که توسط دندانپزشک تشخیص داده می شود.

معمولا دندانهای قدامی یک یا دو کانال دارند. و دندانهای خلفی ۳ یا ۴ کانال.

نظرات بسته شده اند.