۵۰% تخفیف مهراز کارت واقعیت دارد؟

اگه من کارت مهراز را داشته باشم پیش هر دکتری بروم که طرف قرارداد با شما را دارد واقعا ۵۰
% تخفیف میدهند یا بی فایدس؟ کلا میخوام بدونم واقعیت دارد یا نه؟

سلام. پزشکانی که با مهرازکارت قراردارند، طی یک تفاهم نامه می پذیرند که تعرفه مصوب مهراز رو از بیماران دریافت کنند. که تعرفه مهراز در سایت قابل مشاهده است.

در صورتی که دارنده مهراز کارت با خلاف این مساله مواجه شود، میبایست به شرکت یا مشاور خود اطلاع دهد تا مساله پیگیری شود. و لازم به ذکر است که اگر چند نفر از مراجعین مطبها گزارش کنند که ک یک پزشک خاص بیشتر از تعرفه می گیرد، به وی تذکر داده شده و در صورت عدم توجه پزشک با وی فسخ قرارداد می شود.

نظرات بسته شده اند.