مراکز ارائه دهنده خدمات

کارشناسان مهراز، پیوسته در جستجوی یافتن بهترین و مجهزترین مراکز درمانی و تفریحی رفاهی، جهت معرفی به دارندگان مهراز کارت هستند.

از طرف دیگر، تمامی مراکز تفریحی و درمانی طرف قرارداد متعهد به دریافت مبلغ خدمات با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی از دارندگان مهراز کارت هستند.

و طبق تعهد خود، پیوسته سعی در بهبود کیفیت کار خود و جلب رضایت مراجعه کنندگان دارند.

 

 

نظرات بسته شده اند.