تخفیف ویژه عضویت همزمان بیش از یک نفر

از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ هزینه عضویت مشترکین جدید به صورت زیر می باشد:

  • مبلغ عضویت هر مشترک جدید، ۹۸۰۰۰ تومان می باشد.
  • اگر به طور همزمان نفر دوم را نیز عضو شرکت مهراز کند، مبلغ عضویت نفر اول ۹۸۰۰۰ تومان و نفر دوم ۹۰۰۰۰ تومان می باشد.
  • اگر به طور همزمان نفر سوم به بعد را نیز معرفی کند، مبلغ عضویت نفر اول ۹۸۰۰۰ تومان، نفر دوم ۹۰۰۰۰ تومان و نفر سوم به بعد ۸۰۰۰۰ تومان می باشد.

توجه: ارسال کارتها باید به یک آدرس صورت گیرد.

نظرات بسته شده اند.