طرح جرم گیری و بروساژ رایگان

به مناسبت چهاردهمین سالگرد تولد مهرازکارت و همچنین عید سعید قربان، هر مشترکی که از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تحت پوشش مهراز قرار بگیرد یا عضویت خود را تمدید کند، شامل طرح جرم گیری و بروساژ رایگان می شود.

لازم به ذکر است که جرم گیری و بروساژ رایگان، بعد از طرح درمان، و در مطب های منتخب قابل استفاده می باشد.

توجه: مشترک مهراز تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ برای تشکیل پرونده در مطب های منتخب فرصت دارد.

تبصره: هیچ برگه و بنی به مشترک داده نمی شود، و فقط نام مشترک به همراه کد مشتری ایشان در سیستم ثبت شده و در صورت مراجعه و باز کردن پرونده درمانی در یکی از مطبهای منتخب تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ پکیج جرمگیری و بروساژ رایگان برای ایشان فعال می گردد.