افزایش مدت اعتبار مهراز کارت به ۱۴ماه

به مناسبت عید نوروز، مهرازکارت، پیشنهاد ویژه ای را برای شما در نظر گرفته است.

افرادی که تا ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ تحت پوشش مهرازکارت قرار بگیرند یا عضویت خود را تمدید کنند، مدت اعتبار مهرازکارت آنها (به جای یکسال)  ۱۴ماهه خواهد بود.