بن جرمگیری و بروساژ رایگان

جرمگیری رایگان

جرمگیری رایگان

 

به مناسبت نیمه شعبان و ولادت حضرت قائم (عج)، هر مشترکی که تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴، تحت پوشش مهراز قرار بگیرد یا عضویت خود را تمدید کند، یک عدد بن جرم گیری و بروساژ رایگان دریافت می کند.

لازم به ذکر است که بن جرم گیری رایگان بعد از طرح درمان، و در مراکز درمانی منتخب قابل استفاده می باشد.

توجه: مشترک مهراز تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ برای تشکیل پرونده در مراکز درمانی منتخب فرصت دارد.