آرشیو برچسب: انجام عصب کشی با آرام بخشی

انجام درمان های دندانپزشکی با بیهوشی

درمان های دندانپزشکی اغلب ترسناک هستند! فرزی که در دهان جای گرفته می لرزد و می تراشد می تواند مو بر تن هر انسانی سیخ کند. اگر چه بی حسی موضعی که باعث می شود دست کم اتفاقاتی که داخل دهان در حال وقوع هستند را حس نکنیم تا حد زیادی از ترس و وحشت…
بیشتر بخوانید