آرشیو برچسب: انواع آسیب های دندان

شکستگی دندان ها | لب پریدگی

شکستگی و لب پریدگی دندان ها هنگامی‌ که دچار شکستگی دندان ها و یا لب پریدگی آن شدید، ممکن است موجب درد و احساس ناراحتی در شما نشود. بااین‌حال، هنگام برخورد زبان شما به محل شکستگی ممکن است به علت تیز شدن دندان، احساس نامطلوبی داشته باشید. شکستگی جزئی دندان معمولاً باعث ایجاد درد نمی‌شود،…
بیشتر بخوانید