آرشیو برچسب: بیماری های غدد بزاقی

بزاق دهان | نقش آن بر روی دندان ها

نقش بزاق دهان بر روی دندان ها تحقیقات نشان میدهند که بزاق نقش های بسیار متنوعی دربدن ایفا می کند. یکی از مهم ترین آن ها حفاظت از دندان ، لثه و حفره دهانی است. چهار پروتئین خاص در ترشحات بزاقی، نقش کلیدی درمراقبت از دندان ها و لثه دارد. بزاق با چهار پروتئین تخصصی…
بیشتر بخوانید