آرشیو برچسب: عارضه زبان سفید

زبان سفید | عوامل،پیشگیری

زبان سفید ، عوامل ایجاد و پیشگیری از آن مشاهده زبان سفید در آینه ممکن است ترسناک باشد، اما این شرایط معمولا خطرناک نیست. سفید شدن زبان به پوشش سفید روی زبان اشاره دارد که این پوشش سفید می تواند تمام زبان را در بر بگیرد یا فقط لکه ها و تکه های سفید کوچکی…
بیشتر بخوانید