آرشیو برچسب: مراحل پیوند دندان

پیوند دندان

پیوند دندانی چیست؟ پیوند دندان مصنوعی یک روش دندانپزشکی زیبایی است. در این روش یک ماده کامپوزیتی رنگی شکل گرفته، سخت و مات شده به دندان اعمال می شود. که باند نامیده می شود زیرا ماده به دندان متصل می شود. پیوند دندانی ایده آل برای کارهای زیبایی کوچک دندانپزشکی  است. مانند رفع دندان شکسته…
بیشتر بخوانید