آرشیو برچسب: مراقبت بعد از کشیدن دندان

نکات مهم پس از جراحی و کشیدن دندان

توصیه های بعد از جراحی و کشیدن دندان دندانپزشک یا دستیار او بعد از تمام شدن جلسه درمان نکته هایی را به بیمار متذکر می شوند. بعضی افراد به این نکته ها با دقت توجه کرده و به طور کامل آن را رعایت می کنند؛ ولی تعدادی نیز نسبت به این توصیه ها بی تفاوت…
بیشتر بخوانید