بایگانی برچسب: مقابله با استرس

استرس | راهکارهای مقابله

استرس

راهکارهای مقابله با استرس استرس در زندگی امروز از جمله مشکلات رایج در بین افراد جامعه است. این حالت پدیده‌ پیچیده ای در زندگی است که گاهی مشکل ساز می‌شود و اگر انسان قادر به سازگاری با آن نباشد جسم و روان او را تهدید می کند. این حالت، شرایط یا احساسی است که در [...]