آرشیو برچسب: نقش صدف دریایی در کمک به ترمیم کننده های دندان

صدف دریایی در ترمیم دندان

نقش صدف دریایی در کمک به ترمیم کننده های دندان چیست؟ تحقیقات نشان می دهند مهمترین دلیل شکستن و ترک برداشتن ترمیم ها، شکننده بودن پیوند آنها با دندان های اطراف است که میتوان با کمک صدف دریایی در ترمیم دندان این مشکل را برطرف نمود. باید این نکته را در نظر بگیریم که ترمیم…
بیشتر بخوانید