آرشیو برچسب: هزینه اوردنچر

اوردنچر | مزایا

اوردنچر چیست و چه مزایایی دارد؟ اوردنچر: پروتز متحرک به پروتزی گفته می شود که به راحتی داخل دهان گذاشته و یا برداشته می شود. پروتزهای دندانی متحرک بر سه نوعند: پروتز دندانی پارسیل (partial prosthesis) پروتز کامل دندان یا دست دندان ( denture)  overdenture اوردنچر چیست؟ اوردنچر نیز نوعی درمان پروتز دندانی متحرک و…
بیشتر بخوانید