آرشیو برچسب: هزینه درمان ریشه سال99

درمان ریشه

درمان ریشه چگونه انجام میشود؟ یک سوال رایج این ست که درمان ریشه دندان (عصب کشی) چه زمانی می بایست توسط دندانپزشک عمومی انجام شود، و چه زمانی به متخصص اندو یا اندودنتیست نیاز است؟ اندودنتیست در تشخیص نیاز به درمان ریشه، کشف علت درد دندان و درمان آن مهارت بیشتری نسبت به دندانپزشک عمومی…
بیشتر بخوانید