سلام، در ارومیه برای عصب کشی دندان ۶، دکتر دندانپزشک ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال میگیره و برای پر کردن هم ۸/۷۰۰/۰۰۰ ریال میگیره یعنی هزینه یه دندان ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال در میاد من نمیدونم چرا انقدر هزینه ها بالاس؟ لطفا در شهر ارومیه هم خدمات بدید.