سلام واقعا خوشحالم که توی این اوضاع گرونی و افزایش روز بروز قیمتها، کسی هست که به فکر کاهش هزینه هاست. من مدتی بود که چنتا دندون خراب داشتم که از ترس هزینه جرات نمیکردم به دندانپزشک مراجعه کنم. ولی قبل عید با مهرازکارت انجام دادم. واقعا ممنونم.

علی رضایی - کارمند,