با کارت مهراز تونستم از خدمات دندانپزشکی با قیمت مناسب و کیفیت کار خوب استفاده کنم. حتما کارت مهراز رو به دوستانم معرفی می کنم.

 

سمیعی, - کارمند