خدمات ارائه شده توسط مهراز کارت برای من بسیار مفید و از لحاظ کیفیت بی نظیر بود، برایم جالب بود این حجم تخفیف تنها با استفاده از یک کارت، ۳ سال است که مشتری مهراز هستم و رضایت کامل از خدمات ارائه شده مهرازکارت دارم.

حمید جلالی, - مهندس