من تازه کارت مهراز گرفتم، ازتون تقاضا دارم که سمت سعادت آباد هم مرکز دندانپزشکی اضافه کنید. متشکرم.

سارا محسنی- مدیرفروش,