ریلاین هر فک

ریلاین چیست؟

افرادی که از دست دندان استفاده می کنند، ممکن است به دلایل مختلفی دست دندان آنها دچار لقی شود. در این شرایط دندان مصنوعی دائما در بستر خود جابجا می شود و در هنگام جویدن غذا بخشی از آن فشار بیشتری به مخاط دهان وارد می کند که این فشار موجب زدگی و ایجاد درد می شود و در پی آن تحلیل استخوان فک شتاب می گیرد. در این زمان حتما باید به دندانپزشک مراجعه شود تا وی با معاینه علت اصلی لقی دست دندان را پیدا کرده و راه حل آنرا پیشنهاد کند. اگر بیمار مشکل دیگری جز لقی نداشته باشد و دندانهایش سایش بیش از اندازه نداشته باشد، دندانپزشک می تواند با آستردادن زیر دست دندان، آنرا با دهان بیمار انطباق بیشتری دهد. این کار ریلاین نامیده می شود.

ریلاین هر فک با بیمه دندانپزشکی سال ۹۸

هزینه ریلاین هر فک .......  با مهراز کارت  ۱۸۴/۰۰۰ تومان

نظرات بسته شده اند.