تماس با

مهرازکارت

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی

تهران، میدان توحید، خ ستارخان

خ باقرخان، پلاک ۹۹، طبقه ۵، واحد۹

آدرس نمایندگی

البرز، میدان کرج، خیابان شهید بهشتی

خیابان سردار حنیفه (شهربانی سابق)

پلاک ۲۱، طبقه ۲، واحد۲

تلفن : ۱۴ – ۶۶۵۷۵۰۱۲
فکس : ۶۶۹۴۶۲۷۰

info@mehrazcard.com

تلفن : ۳۲۴۰۰۰۲۹-۰۲۶
فکس : ۰۲۶-۳۲۲۶۷۵۶۱

info@mehrazcard.com

ارسال پیام