شرایط و قوانین استفاده از مهراز کارت

📌 مشترک بعد از دریافت کارت خود، جهت استفاده از خدمات باید با مشاور خود تماس بگیرد و اطمینان حاصل کند که مرکز منتخب، در حال حاضر با شرکت مهراز همکاری می کند.

📌 هر مهراز کارت فقط متعلق به یک نفر می باشد که مشخصات فردی وی بر روی کارت درج می شود. لذا هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد، مشخصات مهراز کارت با کارت ملی مراجعه کننده تطبیق داده می شود.

📌 مشترکینی که اعتبار کارت آنها تمام شده است، قادر به استفاده از خدمات مهراز نیستند، مگر با تمدید کارت خود.

📌 مشترک در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقاد می تواند با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۵۷۵۰۱۵ تماس حاصل نماید یا به آدرس ایمیل info@mehrazcard.com ایمیل بفرستد. درخواست وی در اسرع وقت، پی گیری شده و به وی گزارش می شود.

📌 از آنجائیکه مشترک با آگاهی و رضایت خود مهراز کارت را دریافت می کند، پس از عضویت، امکان مرجوع کردن کارت وجود ندارد.

دریافت مشاوره رایگان درمانی

.

دریافت مشاوره رایگان درمانی

.