خالکوبی آمالگام چگونه ایجاد میشود؟

خالکوبی-آمالگام

خالکوبی آمالگام به چه دلیل بروز میکند؟

آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که بعد از کار دندان پزشکی، لکه های آبی-خاکستری در بخش نرم دهانتان (روی لثه یا داخل گونه) دیده باشید؟ به این لکه ها خالکوبی آمالگام گفته میشود.

 

این خالکوبی چگونه ایجاد می شود؟

 

این لکه ها به نام خالکوبی آمالگامی خوانده می شوند. آمالگام ماده ای است که برای پرکردن دندان استفاده می شود. نقره موجود در ماده آمالگام به مرور زمان وارد بافت نرم دهانی می شود و به نظر می رسد که یک خالکوبی در دهان ایجاد شده است.

 

آیا این خالکوبی خطرناک است؟

 

این خالکوبی خطری ندارد، اما اگر لکه آبی- خاکستری زیاد شود و تغییر رنگ دهد، دیگر آمالگام نیست و بهتر است نزد دندانپزشک بروید.

 

جهت استفاده از خدمات دندانپزشکی ارزان با مشاورین مهرازکارت تماس حاصل نمائید.

 

******

 

آیا تا به حال برای شما پیش آمدده است که بعد از کار دندان پزشکی، لکه های آبی-خاکستری در بخش نرم دهانتان (روی لثه یا داخل گونه) دیده باشید؟ به این لکه ها گفته میشود.

 

این لکه ها به نام خالکوبی خوانده می شوند. آمالگام ماده ای است که بستفاده می شود. نقره موجود در ماده آمالگام به مرور زمان وارد بافت نرم دهانی می شود و به نظر می رسد که یک خالکو در دهان ایجاد شده است.

 

این خالکوبی خطری ندارد، اما اگر لکه آبی- خاکستری زیاد شود و تغییر رنگ دهد، دیگر خا  نیست و بهتر است نزد دندانپزشک بروید.

جهت استفاده از خدماشاورین مهرازکارت تماس حاصل نمائید.

 

آیا تا به حال برای شما پیش آمدده است که بعد از کار دندان پزشکی، لکه های آبی-خاکستری در بخش نرم دهانتان (روی لثه یا داخل گونه) دیده باشید؟ به این لکه ها خالکوبیگفته میشود.

 

این لکه ها به نام خالکوب خوانده می شوند. آمالگام ماده ای استفاده می شود. نقره موجود در ماده آمالگام به مرور زمان وارد بافت نرم دهانی می شود و به نظر می رسد که یک خالکوبی در دهان ایجاد شده است.

 

این خالکوبی خطری ندارد، اما اگر لکه آبی- خاکستری زیاد شود و تغییر رنگ دهد، دیگر خالکوبیامی نیست و بهتر است نزد دندانپزشک بروید.

جهت استفاده از خدمشاورین مهرازکارت تماس حاصل نمائید.

هنوز نظری ثبت نشده.