سمنتوم دندان | عوارض و درمان

سمنتوم-دندان

سمنتوم دندان چیست؟

سمنتوم دندان یکی از بافت های سخت، فاقد عروق خونی، و حاوی مواد معدنی دندان است که کل سطوح ریشه های آناتومیک دندان را پوشش می دهد. سمنتوم از بخش گردن دندان، واقع در نقطه اتصال مینای تاج دندان (خط طوق دندان) و سمان ریشه آن آغاز می شود.

 

نقش سمنتوم

یکی از مهم ترین عملکردهای سمنتومها اتصال دندان به حفره استخوانی پیرامون آن است که با اتصال فیبر های اصلی کلاژن الیاف لیگامان پریودنتال به سطح ریشه انجام می شود؛ دومین نقش سمنتوم این است که با رشد خود جبران مواد از دست رفته دندان را می کند که در نتیجه ساییدگی سطح اکلوزال از بین می روند؛ سومین وظیفه سمنتوم این است که با رشد مداوم خود رشد عمودی و لغزش دندان به سمت مزیال را ممکن می سازد. چهارمین عملکرد آن این است که تنظیم مجدد فیبرهای اصلی غشاء پریودنتال را به طور مداوم ممکن می سازد.

 

عوارض بیماری سمنتوم

 

در صورتی که به دندان ضربه وارد شود، ممکن است بخش های بزرگ یا کوچکی از سمنتوم از عاج دندان جدا شوند. این پارگی بیشتر در نقطه اتصال سمنتومها به عاج دندان رخ می دهد، اما ممکن است در قسمت سمنتوم یا عاج نیز باشد. ترک های عرضی ریشه دندان می توانند با شکل گیری سمنتومهای جدید و اتصال مجدد بخش های جدا شده بهبود پیدا کنند.

در صورتی که سمنتومها بخش گردنی ریشه دندان را پوشش ندهد، پس از تحلیل لثه، عاج دندان که بسیار حساس است در قسمت گردن دندان بدون پوشش باقی می ماند. با افزایش سن به تدریج سمنتوم بیشتری بدون پوشش می ماند و با مسواک زدن به تدریج ساییده می شود. در نهایت دندان نسبت به دما، مواد شیمیایی و محرک های مکانیکی حساس می شود.

درمان بیماری سمنتوم

سمنتومها در برابر تحلیل مقاوم تر از استخوان است، انجام درمان ارتودنسی را ممکن می سازد. زمانی که دندان با استفاده از ابزار ارتودنسی جابجا می شود، استخوان از سمت مخالفی که تحت فشار واقع شده است جذب می شود و در قسمت تحت فشار استخوان جدید شکل می گیرد. در سمتی که دندان رو به آن جابجا می شود، فشار روی استخوان و سمنتومها برابر است. می توان جذب استخوان و سمنتومها را پیش بینی کرد.

 

***جهت استفاده از بیمه دندانپزشکی با مشاورین مهراز کارت همراه شوید***

هنوز نظری ثبت نشده.