سیگار الکترونیک | مضرات

سیگار الکترونیک

سیگار الکترونیک و مضرات آن

سیگار الکترونیک که این روزها به عنوان یک جایگزین بی ضرر برای سیگار مرسوم معرفی شده است.

این سیگار که با باتری کار می کند، شامل یک بخش گرم کننده و یک کارتریج حاوی یک مایع می باشد. که با پک زدن به آن بخش گرم کننده موجب بخار شدن مایع می شود و در  نهایت بخار استنشاق می شود. درست است که مایع موجود در این سیگار تنباکو نیست ولی بخش مضر سیگار مرسوم یعنی نیکوتین را داراست. وقتی بحث سلامتی عمومی به میان می آید، تحقیقات اخیر نشان داده است که بخار سیگار الکترونیکی به اندازه دود سیگار یا دخانیات مضر است. که در برخی موارد می تواند منجر به بیماری های لثه یا سرطان دهان یا از دست دادن دندانها شود.

جهت مشاهده تعرفه دندانپزشکی سال کلیک کنید
جهت تهیه بیمه دندانپزشکی با مشاورین مهراز کارت همراه شوید

*

این سیگار که با باتری کار می کند، شامل یک بخش گرم کننده و یک کارتریج حاوی یک مایع می باشد. که با پک زدن به آن بخش گرسم کننده موجب بخار شدن مایع می شود و در  نهایت بخار استنشاق می شود. درست است که مایع موجود در این سیگار تنباکو نیست ولی بخش مضر سیگار مرسوم یعنی نیکوتین را داراست. وقتی بحث سلامتی عمومی به میان می آید، تحقیقات اخیر نشان داده است که بخار سیگار الکترونیکی به اندازه دود سیگار یا دخانیات مضر است. که در برخی موارد می تواند منجر به بیماری های لثه یا سرطان دهان یا از دست دادن دندانها شود.

این سیگار که با باتری کار می کند، شامل یک بخش گرم کننده و یک کارتریج حاوی یک مایع می باشد. که با پک زدن به آن بخش گرم کننده موجب بخار شدن مایع می شود و در  نهایت بخار استنشاق می شود. درست است که مایع موجود در این سیگار تنباکو نیست ولی بخش مضر سیگار مرسوم یعنی نیکوتین را داراست. وقتی بحث سلامتی عمومی به میان می آید، تحقیقات اخیر نشان داده است که بخار سیگار الکترونیکی به اندازه دود سیگار یا دخانیات مضر است. که در برخی موارد می تواند منجر به بیماری های لثه یا سرطان دهان یا از دست دادن دندانها شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کمترین تعرفه دندانپزشکی!!
ویژه استان تهران و البرز