ونیر کامپوزیت روی روکش

کامپوزیت-روی-روکش

ونیر کامپوزیت روی روکش چگونه انجام میشود؟

آیا ونیر کامپوزیت روی روکش انجام میشود؟ فرض کنیم که شما قصد دارید که ۸ دندان جلوی بالا و پایین خود را ونیر کامپوزیت (طرح لبخند) کنید.

اگر یکی از دندانهای شما قبلا روکش زیرکونیا یا لمینیت شده باشد، نمیتوانید دندانهای خود را کامپوزیت کنید زیرا کامپوزیت بر روی روکش قرار نمی گیرد.

 

برای انجام ونیر کامپوزیت روی روکش راه حل چیست؟

در این مواقع مثلا اگر دندان روکش شده زیرکونیا باشد، سایر دندانها نیز باید عین آن روکش شود، و امکان انتخاب رنگ نیز وجود ندارد و رنگ دندانها دقیقا همرنگ با آن یک دندان روکش شده انتخاب می شود.

 

جهت تهیه بیمه دندانپزشکی با مشاورین مهراز کارت همراه شوید

 

آیا ونیر روی روکش انجام میشود؟ فرض کنیم که شما قصد دارید که ۸ دندان جلوی بالا و پایین خود را ونیر کامپوزیت (طرح لبخند) کنید.

اگر یکی از دندانهای شما قبلا روکش زیرکونیا یا لمینیت شده باشد، نمیتوانید دندانهای خود را کامپوزیت کنید زیرا کامپوزیت بر روی روکش قرار نمی گیرد.

 

 

در این مواقع مثلا اگر دندان روکش شده زیرکونیا باشد، سایر دندانها نیز باید عین آن روکش شود، و امکان انتخاب رنگ نیز وجود ندارد و رنگ دندانها دقیقا همرنگ با آن یک دندان روکش شده انتخاب می شود.

 

آیای روکش انجام میشود؟ فرض کنیم که شما قصد دارید که ۸ دندان جلوی بالا و پایین خود را ونیر کامپوزیت (طرح لبخند) کنید.

اگر یکی از دندانهای شما قبلا روکش زیرکونیا یا لمینیت شده باشد، نمیتوانید دندانهای خود را کامپوزیت کنید زیرا کامپوزیت بر روی روکش قرار نمی گیرد.

 

 

در این مواقع مثلا اگر دندان روکش شده زیرکونیا باشد، سایر دندانها نیز باید عین آن روکش شود، و امکان انتخاب رنگ نیز وجود ندارد و رنگ دندانها دقیقا همرنگ با آن یک دندان روکش شده انتخاب می شود.

 

در این مواقع مثلا اگر دندان روکش شده زیرکونیا باشد، سایر دندانها نیز باید عین آن روکش شود، و امکان انتخاب رنگ نیز وجود ندارد و رنگ دندانها دقیقا همرنگ با آن یک دندان روکش شده انتخاب می شود.

 

2 جواب

  1. منوچهر قاسمی-از کرج
    باسلام توضیحات کاملی داده اید ببینیم در عمل شرکت شما در تعهداتش پایبند میباشد/انشاءالله موفق و سلامت باشید
    • مدیر محتوی
      سلام مطمئن باشید که ما تمام تلاشمون رو می کنیم