هزینه کشیدن دندان عقل سال ۹۸

هزینه کشیدن دندان عقل سال ۹۸

انواع دندان عقل

دندان عقل که در حدود سن ۱۷ سالگی رشد می کند، به فضای کافی در استخوان فک نیاز دارد. در صورتی که دندان عقل به صورت کامل رشد کرده باشد، به آن دندان عقل معمولی یا رشد یافته می گویند. ولی در شرایطی که فضای کافی برای رشد آن وجود نداشته باشد، دندان عقل به شکل نهفته یا نیمه نهفته ظاهر می شود. دندانپزشک با کمک عکس OPG میتواند نوع دندان عقل را شناسایی کند.

مزایای کشیدن دندان عقل

به گفته متخصصین کشیدن دندان عقل کمک می کند تا شما از مشکلات زیر برای دهان و دندان در امان باشید:

  • جلوگیری از به هم ریختن ترتیب دندان ها در اثر کوچک بودن فضا برای رشد دندان عقل
  • محافظت از دندان ها در برابر پوسیدگی در اثر فشار وارده از ناحیه این دندان ها
  • جلوگیری از تشکیل کیست در محل رشد دندان

هزینه کشیدن انواع دندان عقل سال ۹۸

۱- هزینه کشیدن دندان عقل معمولی با مهراز کارت:   ۹۰/۰۰۰ تومان

کشیدن دندان عقل نیمه نهفته و نهفته نیاز به جراحی دارد.

۲- هزینه جراحی و کشیدن دندان عقل نیمه نهفته با مهراز کارت:   ۳۲۷/۰۰۰ تومان

۳- هزینهجراحی و کشیدن دندان عقل نهفته با مهراز کارت:   ۴۳۷/۰۰۰ تومان

هنوز نظری ثبت نشده.